KenniscentrumSeksuologie › Veelgestelde vragen › Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Polikliniek Seksuologie

Is er een wachttijd?

Over het algemeen is er een korte wachttijd van hooguit enkele weken.

Moet mijn partner mee?

Niets moet, maar aangezien seksuele problemen zich meestal ook binnen een relatie afspelen, is het wel aan te bevelen om samen met uw partner naar de gesprekken te komen.

Hoe lang duurt een gesprek?

De gesprekken duren gemiddeld een uur.

Hoe vaak zijn de gesprekken?

De eerste twee gesprekken (de intake) vinden kort op elkaar plaats, binnen twee tot drie weken. Daarna wordt de frequentie meestal wat lager, uiteraard afhankelijk van de problematiek.

Vindt er ook een lichamelijk onderzoek plaats?

Nee. De behandeling bestaat uit gesprekken en eventueel oefeningen voor thuis.

Hoe zit het met mijn privacy?

Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de ziekenhuismedewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie over de omgang met uw gegevens en andere rechten en plichten, kunt u lezen in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’.

Worden de gesprekken vergoed door mijn verzekering?

Als u door een medisch specialist van het Slingeland Ziekenhuis verwezen wordt, is het eerste gesprek is op kosten van het Slingeland Ziekenhuis. De vervolggesprekken dient u zelf te betalen. Of u in aanmerking komt voor een vergoeding hangt mede af van uw verzekeraar en het aanvullende pakket dat u heeft. Het is verstandig om voor de behandeling contact op te nemen met uw verzekering.
Seksuologische zorg wordt door de meeste aanvullende pakketten vergoed en valt onder alternatieve zorg.Deel deze pagina: