Afspraak maken

Gynaecologie

Afspraak maken

Afspraak maken

Afspraak maken polikliniek Gynaecologie

Secretariaat GynaecologiePolikliniek Gynaecologie

Wij plannen graag een afspraak voor u bij één van onze specialisten. Een afspraak op de polikliniek Gynaecologie maakt u telefonisch, via de website, of aan de balie bij het secretariaat. De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur via telefoonnummer (0314) 32 93 33.
Verhinderd

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig door te geven via telefoonnummer (0314) 32 93 33. Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen.

Afsprakenkaartje en verwijsbrief

Bij het bezoek aan de polikliniek wordt u verzocht ervoor te zorgen dat u een afsprakenkaartje heeft met een sticker met correcte, actuele gegevens (of uw ponskaartje). Daarvoor kunt u zich wenden tot de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis.
Verder is het handig voor de gynaecoloog als u de verwijsbrief van uw arts meebrengt, waarin de reden van uw komst en eventuele aanvullende informatie, zoals medicijnen die u gebruikt, vermeld staan.

MRSA

Als u of een gezinslid van u beroepsmatig in contact komt met levende varkens of vleeskalveren, wilt u dit dan melden bij het maken van een afspraak? Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.